صيد حرفه اي با پشه مصنوعي

ماهيگيري با پشه يكي از جذاب ترين نمونه ماهيگيري ها است كه لذت آن با پشه ساخت دست خود ماهيگير چندين برابر خواهد شد.از سويي ديگر هرچه شما بيشتر به اين روش تبحر بيابيد هم لذت آن بيشتر ميشود وهم اطلاعات بسيار مفيدي براي روشهاي ديگر ماهيگيري خواهيد آموخت. بيشتر ماهيگيرها به اين دليل از روش صيد با پشه بيزارند كه اول وسايل آن مختلف است و دوم روش پرتاب آن حكايتي ديگر است. ولي برخي فكر ميكنند كه يك قلاب شماره دوازده چگونه ميتواند يك ماهي بزرگ بگيرد در صورتي كه بر خلاف نظر آنها به علت شكل نشستن پشه بر روي آب يا غوطه وري آن بيشتر جاذب ماهي بوده و بيشتر ماهيگيران داخلي و خارجي ركوردهاي خود را با سازهاي كوچك پشه گرفته اند. مدير اين سايت در سال هشتاد و شش بيش از چندين اردك ماهي مناسب را با روش پشه مصنوعي صيد نمود كه با استفاده از پشه هاي استريمر بوده كه سايز قلاب آنها شش بوده است.اين رشته از ماهيگيري بيش از سايررشته هاي ماهيگيري لذت بخش تر و كم هزينه تر است زيرا شما با چند قلاب ارزان و كمي پر و پشم ميتوانيد پشه هاي جالبي بسازيد و نخ شما نياز به تعويض هر ساله ندارد وچرخ  و چوب شما هم تقريبا هم قيمت با چوب  و چرخ لانسه كشي است .

مراحل اوليه كار با پشه :

اول نخي را كه به عنوان پيش بند نياز داريد بر روي چرخ بسته و بعد نخ پشه را به آن گره زده و دور چرخ بپيچيد. حال نخ ليدر خود را به نخ پشه وصل كنيد اندازه اين نخ از دو متر تا نيم متر متغير است و بسته به وزش باد تنظيم ميگردد يعني هرچه باد بيشتر باشد ليدر شما كوتاه تر است .معمولا ليدر از يك سو ظخيم تر و از سوي ديگر نازك بوده تا در چشم قلاب فرو رود ولي در صورت نداشتن چنين ليدري ميتوانيد نيمه اول ليدر را با نخ شماره ظخيم تر و نيمه آخر آن را از نخ نازكتري استفاده كنيد.چرخ را بر روي چوب محكم كنيد و بعد تكه هاي چوب را سرهم كنيد اين ترتيب عمل باعث ميگردد تا حلقه هاي چوب منظم تر رو بروي هم قرار گيرند.حال نخ را از درون حلقه ها عبور دهيد و پشه مناسبي را كه در بحثهاي قبل گفته شده بود ببنديد. حالا به كنار رودخانه يا درياچه برويد .

نحوه صحيح گرفتن چوب :

گرفتن چوب زمان پرتاب

انگشت اشاره باز و منتظر دريافت نخ پس از پرتاب است

انگشت پس از دريافت نخ به دسته مي چسبد و آماده است

روش ايستادن :

همچون ديگر روشهاي ماهيگيري بايد پاها به عرض شانه از هم دور و پاي چپ به سمت جلو باشد در اين صورت تعادل بدن بهتر از جفت بودن پاها است

نحوه گره زدن ليدر به نخ پشه :

123

456

نحوه گره زدن ليدر به پشه :

123

456

روش پرتاب پشه :

ابتدا شش متر از نخ ماهيگيري را بر روي آب رها كنيد .حال نوك چوب را به سمت آب و به ارتفاع سي سانتي آب نگه داريد. حال با دست چپ نخ را به اندازه شش متر ديگر آزاد كنيد و بعد نخ را با دست چپ بگيريد ولي قسمتي از نخ را بگيريد كه به شش متر اول نزديك باشد نه به چرخ.حال ساعت فرضي را تصور كنيد كه ساعت دوازه بالاي سر و ساعت سه روبرو است بيشترين نياز ما به ساعت يك و ده و يازده است و در آخر سه و چهار.

با كمي قدرت چوب را به سمت بالا و پشت سرتان هدايت كنيد تا نوك چوب به ساعت ده برسد و بعد از مدت زمان كوتاهي چوب را سه سمت جلو و ساعت يك ببريد در اين حالت گويا شما در حال شلاق زدن هستيد . دوباره از اول شروع كنيد .نخ را شش متر آزاد بر روي آب و بعد چوب به ساعت ده هدايت شود چشمان شما بايد نخ را دنبال كند هنگامي كه نخ در پشت سرتان صاف شد بلافاصله چوب را به سمت جلو و ساعت يك هدايت كنيد و دوباته تا نخ صاف شد به ساعت ده برگرديد  با اين عمل ياد خواهيد گرفت كه چگونه نخ را در بالاي سر خود كنترل كنيد حا لكه تصلت كافي پيدا نموديد وقت اظافه نمودن نخ است. دوباره شش متر نخ و به سمت عقب و بعد به جلو و ساعت يك و دوباره پس از دوبار كه چوب شما در ساعت يك قرار گرفت دوباره به سمت ده هدايت كنيد ولي اين بار دست چپ را شل كنيد تا نخ آزادانه به سمت عقب هدايت شود تقريبا يك متر كه به نخ قبلي اظافه شد دوباره دست خود را محكم كنيد و بعد چوب را به ساعت يك ببريد و دوباره مرحله قبل را تكرار كناد .با هر بار اظافه شدن نخ طول آن بيشتر مي شود و در پشت سر شما انحناي بيشتري خواهد يافت در اين صورت ساعت را به ساعت ده كاهش دهيد تا نخ شما كمي بالاتر قرار گيرد و بعد از اينكه مقدار نخ را كافي ديديد چوب را در آخرين لحظه به سمت جلو هدايت نموده پس از اينكه نخ شما در روبرو صاف شد دست چپ را باز كنيد تا با فشار چوب و كشش نخ باقي نخ آزاد به سمت جلو هدايت شود و پرتاب شما طولاني تر شود همزمان نوك چوب را تا ساعت سه و پس از اينكه نخ بر روي آب خوابيد نوك چوب را به ساعت چهار ببريد.حال كمي صبر نموده و نخ را با انگشت اشاره دست راست بگيريد و به دسته فشار دهيد.حال با دست چپ باقي نخ را گرفته و آن را به فاصله هايي سي سانتي بكشيد و بعد كمي صبر كنيد و دوباره سي سانت ديگر.حالا شما روش پرتاب و كشش صحيح پشه را آموخته ايد باكمي تجربه و تمرين اين عمل بسيار براي شما راحت خواهد بود

انواع پرتابها :

پرتاب بالاي سر :همان پرتابي كه در بالا توضيح داده شد و ساده ترين نمونه آن است كه نخ را از سمت جلو و بالاي سر به سمت عقب و بعد بلعكس انجام ميدهيم.

پرتاب دوار : نخ را آزاد كنيد و بعد چوب را بجاي اينكه از بالاي سر ببريد از كنار خود هدايت نموده و بعد از بالا به سمت آب يك حركت چكشي انجام دهيد در اينصورت نخ به صورت دايره بر روي آب حركت نموده و پشه را به سمت جلو پرت ميكند اين عمل ميتواند براي تصحيح خطالها در پرتاب انجام شود يا اينكه وضعيت قرار گيري طعمه را تغيير داد.اين پرتاب زماني مزيت خود را بر ديگر پرتابها نشان ميدهد كه پشت سر شما شيب خاكي زياد باشد و امكان پرتاب نخ به عقب نباشد.

پرتاب كوتاه : نخ را به اندازه لازم آزاد كنيد و پشه را با دست چپ بگيريد و بعد چوب را به سمت بالا و ساعت دوازده بگيريد و سپس به سمت جلو هدايت كنيد و همزمان پشه را رها كنيد.

پرتاب دوبل :همانند پرتاب از بالي سر است ولي هنگام هدايت چوب به سمت جلو و عقب هم زمان نخ آزاد در دست چپ را هم محكم بكشيد در اين حالت حركت كششي بر نخ دو برابر خواهد شد.اول كشش وزن نخ و هدايت چوب دوم كشش دست.روش صحيح آن به اين صورت است كه هنگام طويل شدن نخ لازم است كه نيروي بيشتري وارد گردد و از آنجا كه فشار بيش از حد براي چوب ضرر دارد لذا در هنگام پرتاب نخ به سمت عقب همزمان نخ در دست چپ را هم ميكشيم و هنگامي كه نخ به پشت سر هدايت شد نخ را آزاد نمي كنيم بلكه دست چپ را به سمت عقب و نزديك چوب ميبريد و اين كار را هم براي پرتاب به سمت جلو انجام دهيد و بعد نخ را رها كنيد.

پرتاب آزاد : بدين صورت است كه اجازه دهيد پس از پرتاب به سمت عقب نخ كاملا برروي آب بخوابد و بعد به سمت جلو پرتاب كنيد و دوباره اجازه فرود  دهيد.اين عمل دو عيب دارد اول اينكه بايد حتما در آب باشيد زيرا پشه شما در خشكي به علفها گير خواهد نمود.دوم اينكه وسعت چنين آبي محدود و هرجايي يافت نمي گردد. ولي بزرگترين مزيت آن پرتاب به بالا دست رودخانه از سمت پايين است.

پرتاب جانبي : پس از مسلط شدن به پرتاب بالاي سر اين پرتاب را به راحتي مي توانيد انجام دهيد بدين صورت كه عمل پرتاب را بجاي اينكه از بالاي سر انجام دهيد از كنار انجام دهيد مثلا از سمت راست.عيب اين كار اين است كه ماسافتهاي طولاني را نمي توان با آن پرتاب كرد ولي بزرگترين مزيت آن در رودخانه ها است كه درختان مانع از پرتاب بالاي سر ميشوند.

تكنيكها :

براي پرتاب بر روي درياچه زحمت زيادي لازم نيست و در بخشهاي قبل گفته شده است ولي براي رودخانه سه نوع پر تاب برروي آب داريم:

1-پرتاب عرضي

2-پرتاب بالا دست

3-پرتاب پائين دست

در پرتاب عرضي با پرتاب پشه در عرض رودخانه و گرفتن خلاصي نخ شروع به جمع كردن نماييد .اگر جريان آب پشه شما را به پايين ميبرد با يك حركت نوك چوب به صورت دوراني حلقه اي بر خلاف حركت آب ايجاد كنيد و پشه را دوباره به بالا دست هدايت كنيد.

در پرتاب بالا دست نوع پشه ها و نحوه پر تاب گفته شده است ولي در اين نمونه بايد سريعا خلاصي نخ را بگيريرد تا اگر ماهي به دام افتاد بتوانيد شوك مناسبي دهيد.

پرتاب به پائين دست رودخانه پرتابي همجهت جريان و كششي مخالف جريان است كه نوع پشه هاي كاربردي و روش آن گفته شده است.