آقاي عليرضا راد

با سلام 
خدمت همه ماهيگيران واساتيد محترم عكسهاي ارسالي مربوط به روخانه ارس ميباشد
 

پنج روز اقامت در كنار رودخانه ارس يكي از خاطره انگيز ترين سفرهاي ماهيگيري اينجانب بود جاي همه دوستداران طبيعت خالي بود
طعمه استفاده شده براي صيد انواع ماهيها، كرم خاكي بود سايز قلاب شماره هشت و شماره نخ چهل ميباشد، آرزو دارم نصيب همه ماهيگيران بشه