با عرض سلام وخسته نباشيد 

عکسهاي ارسال شده از سد لتيان 

نوع ماهي زرد پر

نوع طعمه خمير

مهدي رامين مسعود کامبيز