mohammad hosin va hadi nejate

in aks ham marbot be rodkhane kavar mibashad
inam khod rodkhane kavar
12 farvardin 86
inam mantaghey 7 barm fars
albate dar in roz mahi be gholab gir nakard
inam aks bolboly ke aksar mahigiran sedasho shenidan
ke bishtar sedash as niha biron miad
inam yek aks najavanmardaneh???

in aks ham ferestadam ta motmaen beshid ke mahiha ba gholab gerefte shode
be ghir az mahihay rodkhaneh kavar
dar zemne az shoma ham moteshakeram babat rahnamaehay saiteton
mohammad hosin va hadi nejate be tartib 21 va 26 sale
kanal zarghan tabestan 86