اولين سايت آموزش ماهيگيري در ايران و خاور ميانه
 
اتاق چت و گفتگو
پيغام بگذاريد

صفحه اصلي

ليست چوبهاي ماهيگيري

  نام چوب متراژ جنس اكشن مدل كشور سازنده توضيحات
DAM 1.80 CARBON100% 5-20 2600 GERMANY دوتيكه
DAM 1.95 CARBON100% 5-20 2600 GERMANY دوتيكه
DAM 2.40 CARBON100% 5-20 2600 GERMANY دوتيكه
DAM 2.70 CARBON100% 5-20 2600 GERMANY دوتيكه
DAM 1.80 CARBON100% 5-25 2650 GERMANY دوتيكه
DAM 1.95 CARBON100% 5-25 2650 GERMANY دوتيكه
DAM 2.40 CARBON100% 5-25 2650 GERMANY دوتيكه
DAM 1.80 FIBER GLASS 12 lb 2348 GERMANY دوتيكه توپر
DAM 1.80 FIBER GLASS 20 lb 2348 GERMANY دوتيكه توپر
DAM 2.10 CARBON100% 10-30 2394 GERMANY دوتيكه
DAM 2.70 CARBON100% 10-30 2394 GERMANY دوتيكه
DAM 2.85 CARBON100% 10-30 2675 GERMANY دوتيكه
DAM 3.60 CARBON100% 40-80 2555 GERMANY سه تيكه كپور
DAM 4.20 CARBON100% 100-250 2666 GERMANY سه تيكه كپور
  DAM 2.40 FIBER GLASS 40-80 2751 GERMANY دوتيكه
  DAM 2.70 FIBER GLASS 40-80 2751 GERMANY دوتيكه
  DAM 3.00 FIBER GLASS 40-80 2751 GERMANY دوتيكه
DAM 2.40 HI CARBON100% 4.5# 2675 GERMANY دوتيكه
DAM 2.85 HI CARBON100% 4.5.6# 2675 GERMANY دوتيكه
  DAM 2.45 HI CARBON100% 4.5# 2370 GERMANY چهار تيكه پشه
  DAM 2.60 HI CARBON100% 5.6# 2370 GERMANY چهار تيكه پشه
  DAM 2.75 HI CARBON100% 6.7# 2370 GERMANY چهار تيكه پشه
  DAM 2.90 HI CARBON100% 7.8# 2370 GERMANY چهار تيكه پشه
  PFLUEGER 2.60 CARBON 5.6# ست چوب و چرخ ENGLAND سه تيكه پشه
SHIMANO 2.10 CARBON100% 10-30 CATANA JAPAN دوتيكه
SHIMANO 2.10 FIBER GLASS 10-30 CATANA CHINA دوتيكه
SHIMANO 2.40 FIBER GLASS 10-30 CATANA CHINA دوتيكه
SHIMANO 2.70 FIBER GLASS 10-30 CATANA CHINA دوتيكه
MITCHELL 3.90 FIBER GLASS 100-250 ALLROUAND FRANCE سه تيكه سورف
MITCHELL 4.20 FIBER GLASS 100-250 ALLROUAND FRANCE سه تيكه سورف
MITCHELL 3.50 FIBER GLASS 80-150 APACHE FRANCE تلسكوپي
MITCHELL 4.20 FIBER GLASS 80-150 APACHE FRANCE تلسكوپي
ALBASTAR 3.00 CARBON100% 50-100 FALCON3270 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 3.60 CARBON100% 50-100 FALCON3270 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 4.00 CARBON100% 50-100 FALCON3270 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 4.50 CARBON100% 50-100 FALCON3270 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 2.10 CARBON50% 50-100 CARBOSTAR3280 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 2.70 CARBON50% 50-100 CARBOSTAR3280 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 3.00 CARBON50% 50-100 CARBOSTAR3280 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 3.30 CARBON50% 50-100 CARBOSTAR3280 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 3.60 CARBON50% 50-100 CARBOSTAR3280 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 3.50 CARBON40% 40-90 COMPRESS3291 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 1.80 FIBER GLASS 20-60 RAINBOW 3200 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 2.10 FIBER GLASS 20-60 RAINBOW 3200 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 2.70 FIBER GLASS 20-60 RAINBOW 3200 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 3.00 FIBER GLASS 20-60 RAINBOW 3200 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 3.30 FIBER GLASS 20-60 RAINBOW 3200 KOREA تلسكوپي
ALBASTAR 3.60 FIBER GLASS 20-60 RAINBOW 3200 KOREA تلسكوپي
  ALBASTAR 4.00 FIBER GLASS 50-100 NATURE2780 KOREA تلسكوپي
  ALBASTAR 1.65 FIBER GLASS 10-30 LORD KOREA دوتيكه
  SILSTAR 2.70 CARBON100% 10-50 F4201 KOREA تلسكوپي
  SILSTAR 3.20 CARBON100% 10-50 F4201 KOREA تلسكوپي
SEAMASTER 3.30 CARBON100% 100-200 SEAMASTER KOREA تلسكوپي
SEAMASTER 3.50 CARBON100% 100-200 SEAMASTER KOREA تلسكوپي
SEAMASTER 3.60 CARBON100% 100-200 SEAMASTER KOREA تلسكوپي
SEAMASTER 3.90 CARBON100% 75-150 SEAMASTER KOREA تلسكوپي
  CARBONTOPE 1.80 CARBON100% 30-60 1660 KOREA تلسكوپي
  CARBONTOPE 2.10 CARBON100% 30-60 1660 KOREA تلسكوپي
  CARBONTOPE 3.00 CARBON100% 30-60 1660 KOREA تلسكوپي
  YONG SUNG 2.40 FIBER GLASS 20-30 TELEPARTNER KOREA تلسكوپي
  YONG SUNG 3.00 FIBER GLASS 20-30 TELEPARTNER KOREA تلسكوپي
  YONG SUNG 3.30 FIBER GLASS 20-30 TELEPARTNER KOREA تلسكوپي
  YONG SUNG 3.60 FIBER GLASS 20-30 TELEPARTNER KOREA تلسكوپي

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن حمايت از ماهيها و ماهيگيران و ناشر است و هرگونه كپي برداري پيگرد قانوني دارد

Copyright 2000-2020 , All rights reserved . A.H.M.E & MAHIGIRAN Producter