اولين سايت آموزش ماهيگيري در ايران و خاور ميانه
تعيين عمق و محل ماهيگيري
اتاق چت و گفتگو
پيغام بگذاريد

صفحه اصلي

 

وسيله اي جهت تعيين عمق و محل ماهيگيري يا طعمه پاشي

در بسياري از موارد در هنگام صيد محل پرتابهاي قبلي را از ياد برده و از دست ميدهيم يا اينكه نياز به يافتن عمق مناسب جهت پرتاب هستيم .در ضمن اگر شما عادت به طعمه پاشي داريد پس نشانه گذاري محل طعمه پاشي بسيار مهم است زيرا اگر پرتابهاي شما در نزديكي طعمه پاش باشد نتيجه بهتري دريافت خواهيد نمود. و از جهتي ديگر بررسي محل پرتاب از لحاظ وجود موانعي چون سنگ و چوب و گياه بسيار مهم خواهد بود.

روشي كه در اين قسمت به توضيح و شرح آن خواهيم داد هم ساده و كارآمد و هم ارزان است.

در اين روش با استفاده از يك هرزه گرد متصل به يك وزنه شماره سه و يك وزنه كوچك چاكدار و يك شناور استفاده شده است.

هرزه گرد را به وزنه شماره سه وصل كنيد و بعد نخ ماهيگيري را از هرزه گرد عبور داده و در انتهاي آن شناور را وصل كنيد حالا سه سانت پائينتر از شناور وزنه كوچك چاكدار را وصل كنيد. عمل اين وزنه جلوگيري از آسيب رسيدن به شناور هنگام پرتاب و از طرفي مستقيم نگه داشتن آن در آب است. دقت كنيد كه وزنه شماره سه در طول نخ متحرك است.

پس از پرتاب و اطمينان از ته نشستن وزنه نخ را بكشيد تا احساس كنيد كه خلاصي آن گرفته شده و شناور در عمق و به وزنه چسبيده باشد. حالا بادست نخ را به طولهاي نيم متر يا يك متر آزاد كنيد اينقدر اينكار را انجام دهيد تا نوك شناور را بر روي آب مشاهده كنيد در اين صورت مقدار نخي را كه آزاد كرده ايد تعيين كننده عمق آب است. حال ميتوانيد با اين روش محلهاي مختلفي را تعيين عمق نمائيد در ضمن هنگام كشش ميتوانيد از موانع احتمالي نيز با خبر شويد. در ضمن بعد از تعيين موقعيت ماهيگيري ميتوانيد شناور را در همان منطقه رها كنيد و طعمه پاشيهاي خود را در نزديكي شناور پرتاب كنيد و بعد از آن تمام پرتابهاي قلابهايتان را در همان منطقه انجام دهيد.

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن حمايت از ماهيها و ماهيگيران و ناشر است و هرگونه كپي برداري پيگرد قانوني دارد

© Copyright 2000-2020 , All rights reserved . A.H.M.E & MAHIGIRAN Producter